Angažovaný podnik

 

Piscines Waterair je podnik, který se angažuje v oblasti udržitelného rozvoje
Jako francouzský výrobce sídlící na venkově blízko k přírodě se náš podnik vždy snažil zlepšovat kvalitu svých výrobků tak, aby prodloužil jejich životnost.
V současné době je při vašem výběru naprosto normální, že budete dotazováni na vliv vašeho bazénu na životní prostředí.
Dále uvedené otázky patří k nejčastějším dotazům našich zákazníků a my jsme se snažili odpovědět maximálně odpovědně.


Opravdu bazén spotřebuje hodně vody?
Vzácná a ve světě nerovnoměrně zastoupená voda patří k cenným surovinovým zdrojům, které je nutno využívat úsporně.
Bazén Waterair musíte napustit pouze jednou! A pak stačí jednoduchá, ale pravidelná údržba vody a bazén nemusíte již nikdy úplně vypustit.
Konečně studie (Sdružení výrobců a dodavatelů bazénů FPP) ukazuje, že roční spotřeba vody 1 350 000 rodinných bazénů, které jsou ve Francii, je odhadována na 0,05 % celonárodní spotřeby vody, (70 % se používá pro zemědělství).

Kolik CO2 je emitováno v souvislosti se stavbou jednoho bazénu Waterair ?

Požádali jsme společnost SYMOE, specializující se na oblast emisí CO2, o porovnání různých technologií výstavby bazénů.
Je to komplexní krok, neboť měření se musí provádět u celého procesu: těžba surovin, výroba, doprava atd.


Postavení bazénu WATERAIR tedy vyzařuje méně skleníkových plynů než bazén „skořepinový“ nebo betonový.


Je používání bazénu zdrojem znečištění pro naše životní prostředí ?

Budete-li se držet našich rad, stanete se sami aktéry udržitelného rozvoje . Je to oboustranně výhodný závazek. Abyste snížili spotřebu vody, ochraňujte přírodní zdroje a šetřete.

Roční využívání bazénu (eklektrická energie, produkty…) představuje přibližně 1,2 % průměrných ročních emisí CO2 francouzské domácnosti, tudíž ekvivalent zpátečního letu Paříž-Nantes pro jednu osobu v ekonomické třídě (zdroj: FPP).

Instalovat bazén na svou zahradu a rozhodnout se mít dovolenou celý rok doma, to je čin ekologicky smýšlejícího občana!

Jaké jsou konktrétně závazky Piscine WATERAIR v oblasti snižování skleníkových plynů a udržitelného rozvoje ?
U Piscines Waterair je ekologická koncepce každodenní výzvou. Toto se projevuje v přísné specifikaci: každý nový výrobek musí emitovat méně CO2 než ten předchozí.
Omezení obalů je také naší prioritou.

 

 

*Výpočty provedla společnost SYMOE na základě Karty environmentálního a sanitárního prohlášení - norma NF P01-010

 


Požádejte si
o katalog
ZDARMA
Studie na míruPožadujte bezplatnou studii umístění na míru

Měli byste vědět

Konstrukce vašeho bazénu je z již částečně recyklované oceli a je recyklovatelná.

Fólie Piscine Waterair jsou recyklovatelné.

Požádejte o katalog ZDARMA

Všechna políčka musí být vyplněna